Wykonywanie pomiarów

W produkcji przemysłowej wytworzenie dwóch identycznych elementów jest niezmiernie trudne. Dlatego też, zarówno przy montażu gotowego produktu z dostarczonych przez kontrahenta komponentów, jak i przy produkcji danych elementów niezbędne są regularne i dokładne pomiary metrologiczne. Mają one na celu zbadanie cech danego produktu i sprawdzenie, czy spełnia on kryteria wielkościowe (tzn. czy jego wymiary są w tolerancji zaakceptowanej przez odbiorcę komponentu lub zgodne ze specyfikacją danego produktu).

W produkcji przemysłowej wytworzenie dwóch identycznych elementów jest niezmiernie trudne. Dlatego też, zarówno przy montażu gotowego produktu z dostarczonych przez kontrahenta komponentów, jak i przy produkcji danych elementów niezbędne są regularne i dokładne pomiary metrologiczne. Mają one na celu zbadanie cech danego produktu i sprawdzenie, czy spełnia on kryteria wielkościowe (tzn. czy jego wymiary są w tolerancji zaakceptowanej przez odbiorcę komponentu lub zgodne ze specyfikacją danego produktu).

Mierzenie wymiarów przedmiotów, szczególnie przy pomiarach dokładnych, podlega pewnym prawidłowościom. Należy zwrócić uwagę, aby mierzony przedmiot przyjął temperaturę otoczenia i powinna to być temperatura pokojowa (około 20°C), wykonywanie pomiarów powinno też odbywać się w dobrze oświetlonym pomieszczeniu i w higienicznych warunkach. Przyrządy pomiarowe powinny być czyste i posiadać świadectwo sprawdzenia. Samo przytknięcie czy chwyt przyrządu pomiarowego w stosunku do mierzonego elementu muszą być pewne, ale nie cechować się nadmiernym użyciem siły fizycznej. Pomiar wykonuje się kilkukrotnie, a następnie uśrednia się wyniki wykonanych pomiarów.

 

Przyrządy pomiarowe – rodzaje

Przyrządy pomiarowe można podzielić na kilka grup, w zależności od wykonywanego przez nie zadania i sposobu konstrukcji. Do ogólnego wymiarowania przedmiotów można posłużyć się przyrządami suwmiarkowymi, pomiary bardziej precyzyjne wykonywać można mikrometrami, pomiary wewnętrznych średnic – średnicówkami, całość elementu lub konstrukcji można pomierzyć również maszyną współrzędnościową. Do mierzenia poszczególnych wymiarów lub pracy w określonych warunkach posłużyć mogą wysokościomierze, długościomierze, kątomierze oraz mikroskopy i projektory. Są również przyrządy pomiarowe do oceny stanu powierzchni danego przedmiotu (do badania porowatości lub falowości powierzchni). Do podręcznych rodzajów przyrządów pomiarowych można zaliczyć także różnego rodzaju szczelinomierze, gauge i sprawdziany.