Na czym polega wzorcowanie przyrządów pomiarowych?

Przyrządy pomiarowe nawet tak proste jak termometr, średnicówka czy mikrometr mogą po jakimś czasie się rozkalibrować. Jak łatwo się można domyślić, niedokładny sprzęt oznacza złe pomiary, a niedokładne pomiary w skrajnych przypadkach mogą być przyczyną katastrofy. Dlatego też wiele instytucji w Polsce i na Świecie zaleca regularne sprawdzanie urządzeń pomiarowych, a w razie potrzeby ich kalibrację, czyli inaczej mówiąc: wzorcowanie. Jest ona wymagana zwłaszcza w branżach mających wpływ na zdrowie i życie ludzkie.

Przyrządy pomiarowe nawet tak proste jak termometr, średnicówka czy mikrometr mogą po jakimś czasie się rozkalibrować. Jak łatwo się można domyślić, niedokładny sprzęt oznacza złe pomiary, a niedokładne pomiary w skrajnych przypadkach mogą być przyczyną katastrofy. Dlatego też wiele instytucji w Polsce i na Świecie zaleca regularne sprawdzanie urządzeń pomiarowych, a w razie potrzeby ich kalibrację, czyli inaczej mówiąc: wzorcowanie. Jest ona wymagana zwłaszcza w branżach mających wpływ na zdrowie i życie ludzkie.

 

Jak to zrobić?

Aby skalibrować urządzenia pomiarowe trzeba znaleźć najbliższe laboratorium wzorujące. To właśnie w nim wykonana będzie usługa. Na czym polega? Urządzenie, które zaniesiemy do kalibracji będzie dokonywało pomiarów wraz z urządzeniem wzorcowym. Jeśli wyniki nie będą odbiegały od siebie, będzie to oznaczało, że nasz sprzęt jest rzetelny i wiarygodny. Otrzyma również certyfikat wzorcowania zgodny ze wzorem zalecanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Urządzenie wzorcowe to urządzenie już skalibrowane, precyzyjne, posiadające świadectwo kalibracji. Jeśli okaże się, że nasz sprzęt wykonuje niepoprawne pomiary, należy go naprawić lub wymienić na nowy.

 

Czy nie można zrobić tego samemu?

Niestety nie. Laboratoria dysponują idealnymi wzornikami wielu narzędzi. Do zrobienia pomiarów testowych potrzebna jest specjalistyczna wiedza. Można ją zdobyć na kilkudniowym kursie z metrologii, który w dużej części poświęcony jest zajęciom praktycznym i pracy z rożnego rodzaju urządzeniami pomiarowymi. Pracodawcy często decydują się na wysyłanie na taki kurs swoich pracowników z działów laboratoryjnych, narzędziowni, czy działów badań. Bardzo ważne jest szerzenie świadomości, że każdy sprzęt, nawet pomiarowy, raz na jakiś czas zawodzi i warto pamiętać o jego regularnej kontroli.