Szkolenia metrologiczne

Urządzenia pomiarowe używane są codziennie na całym świecie nie tylko w laboratoriach, warsztatach i zakładach przemysłowych, ale również w prywatnych domach. O ile pomiary pobierane na użytek własny przeważnie mogą być obarczone jakimś niedużym błędem, o tyle te potrzebne do badań czy przemysłu powinny być maksymalnie miarodajne. Dlatego też bardzo istotny jest profesjonalny sprzęt, którym wykonuje się pomiary oraz idealna kalibracja urządzeń pomiarowych.

Urządzenia pomiarowe używane są codziennie na całym świecie nie tylko w laboratoriach, warsztatach i zakładach przemysłowych, ale również w prywatnych domach. O ile pomiary pobierane na użytek własny przeważnie mogą być obarczone jakimś niedużym błędem, o tyle te potrzebne do badań czy przemysłu powinny być maksymalnie miarodajne. Dlatego też bardzo istotny jest profesjonalny sprzęt, którym wykonuje się pomiary oraz idealna kalibracja urządzeń pomiarowych. Tej, zarówno w teorii jak i praktyce, można nauczyć się na specjalistycznych szkoleniach metrologicznych.

 

Specjalistyczna wiedza

Zasady nadzoru nad sprzętem pomiarowym określają wytyczne ISO 9001:2008. Kursy przyuczające do tej specjalizacji trwają nawet kilka dni, a po ukończeniu kursu i zdaniu testu kursant otrzymuje certyfikat. Większość nauki to zajęcia praktyczne, czyli praca z urządzeniami pomiarowymi. Kursanci po kolei uczą się kalibracji różnorakiego sprzętu, między innymi suwmiarek, mikrometrów, wysokościomierzy czy średnicówek. Ukończenie kursu jest niezbędne w wypadku pracowników laboratoriów czy wszelkiego rodzaju pomiarowni. Umożliwi on im samodzielną kontrolę urządzeń, a w razie potrzeby ich kalibrację.

 

Korzyści z kursu

Wysłanie pracowników na szkolenia metrologiczne powinno leżeć w interesie pracodawcy. Jeśli działalność firmy bazuje na używaniu urządzeń pomiarowych, przeszkolenie pracowników w zakresie ich kalibracji pozwoli uniknąć niepotrzebnych, a czasem bardzo kosztownych błędów. Wiele firm oferuje kursy w siedzibie klienta lub dowolnym wskazanym przez niego miejscu, logistyka takie przedsięwzięcia nie jest więc problematyczna. Jakie korzyści odnosi pracownik? Oczywiście poszerza swoje kwalifikacje na rynku pracy. Zdolni i rzetelni specjaliści od metrologii są nieustannie rozchwytywani przez firmy produkcyjne, budowlane i laboratoria.