Precyzyjna kalibracja sprzętu pomiarowego

Pobranie dokładnych pomiarów jest często absolutną podstawą do rozpoczęcia jakichkolwiek prac. Od wyników nie raz zależy powodzenie przedsięwzięcia. Dane pomiarowe decydują o utrzymaniu produkcji na tym samym poziomie, o jakości wielu znanych produktów, a czasami wręcz o… życiu ludzkim. Dlatego bardzo ważne jest, aby w wymienionych przypadkach pomiary były maksymalnie precyzyjne. To może umożliwić tylko profesjonalny sprzęt, obsługiwany przez fachowców.

Pobranie dokładnych pomiarów jest często absolutną podstawą do rozpoczęcia jakichkolwiek prac. Od wyników nie raz zależy powodzenie przedsięwzięcia. Dane pomiarowe decydują o utrzymaniu produkcji na tym samym poziomie, o jakości wielu znanych produktów, a czasami wręcz o… życiu ludzkim.

Dlatego bardzo ważne jest, aby w wymienionych przypadkach pomiary były maksymalnie precyzyjne. To może umożliwić tylko profesjonalny sprzęt, obsługiwany przez fachowców.

 

Urządzenia

W wypadku bardzo istotnych pomiarów dopuszcza się tylko niewielką granicę błędu. Dlatego też korzysta się wtedy z urządzeń z najwyższej półki, gwarantujących precyzję. Niezwykle istotna jest regularna kalibracja wyposażenia pomiarowego. Nawet delikatnie rozregulowane urządzenie (np. po upadku) może przekłamywać wyniki, i wywołać efekt domina w nieprawidłowościach w kolejnych obliczeniach. Każdy sprzęt, bez względu czy jest to zwykła suwmiarka, kątomierz, czy średnicówka, powinien być regularnie sprawdzany, a w razie potrzeby od nowa kalibrowany. Wiele firm prowadzi specjalne dzienniki , w których raportują daty przeglądów, napraw i kalibracji poszczególnych sprzętów.

 

Ludzie

Firmy powinny wyczulać swoich pracowników na wahania metrologiczne, a także wysyłać ich na specjalne szkolenia, na których w praktyce nauczą się sprawdzania i kalibracji poszczególnych urządzeń. Należy jednak pamiętać, że wiedza ze szkolenia to nie wszystko. Pracownicy dokonujący pomiarów muszą narzucić sobie dużo dyscypliny, alby wiedzę i umiejętności ze szkolenia regularnie wykorzystywać w firmie. Nawet najbardziej rzetelna kalibracja nie utrzyma dokładności pomiarów, jeśli będzie wykonywana zbyt rzadko. Odpowiedzialnością za precyzję sprzętu powinni być obarczeni dedykowani pracownicy z działów kontroli, laboratoriów czy narzędziowni. Czynnik ludzki jest więc szczególnie istotny.