Główne rodzaje mikrometrów

Mikrometrami określamy narzędzia stosowane w technikach pomiarowych. Wykorzystywane są do mierzenia wymiarów geometrycznych przedmiotów wykonanych z materiałów twardych i wymiarów wewnętrznych (np. średnic otworów w przedmiotach). Na rynku znajdziemy różne rodzaje tych urządzeń pomiarowych, spośród których na uwagę zasługują przede wszystkim mikrometry Mitutoyo. W tym artykule przedstawimy najważniejsze rodzaje mikrometrów oraz przykłady ich zastosowania.

Mikrometrami określamy narzędzia stosowane w technikach pomiarowych. Wykorzystywane są do mierzenia wymiarów geometrycznych przedmiotów wykonanych z materiałów twardych i wymiarów wewnętrznych (np. średnic otworów w przedmiotach). Na rynku znajdziemy różne rodzaje tych urządzeń pomiarowych, spośród których na uwagę zasługują przede wszystkim mikrometry Mitutoyo. W tym artykule przedstawimy najważniejsze rodzaje mikrometrów oraz przykłady ich zastosowania.

 

Rodzaje mikrometrów do różnych zastosowań

Mikrometry można podzielić na urządzenia do użytku ogólnego i specjalistycznego. W pierwszej grupie znajdą się przede wszystkim mikrometry zewnętrzne i wewnętrzne, do których zaliczamy przede wszystkim różne typy mikrometrów kabłąkowych (w tym m.in. do pomiaru średnicy podziałowej gwintów, do pomiaru grubości ścianek rur, do blach, do drutu itd.).

Z kolei druga grupa dotyczy urządzeń używanych do pomiarów określonych przedmiotów i elementów, takich jak np. rury, koła zębate czy druty. Przykładem urządzenia do pomiarów wewnętrznych jest średnicówka mikrometryczna. Zbudowana jest z tulei, wrzeciona ze śrubą mikrometryczną, bębna, końcówki stałej z trzpieniem pomiarowym i przedłużacza. Urządzenie pozwala na dokonywanie pomiarów nawet do 0,01 mm. Standardowy zakres pomiarowy 0,5 mm może być zwiększony nawet do 500 mm za sprawą przedłużacza lub zestawu wkręcanego między tuleję a końcówkę stałą.

Z kolei do wykonywania pomiarów głębokości otworów wykorzystywany jest głębokościomierz mikrometryczny. Pomiary realizowane są za sprawą tzw. stopy głębokościomierza, która połączona jest z tuleją mikrometryczną. Na tulei znajduje się gwint prowadzący wrzeciono, wysuwane przy pomocy bębenka i sprzęgiełka (jak w standardowym mikrometrze).

Innymi przykładami mikrometrów są wysokościomierze mikrometryczne oraz mikrometry do wbudowania tzw. głowice lub śruby mikrometryczne, które mogą służyć do wielu celów (np. przyrządy kalibracyjne i pomiarowe specjalne).